Balıkesir Sistem Yapı Denetim
Balikesir Sistem Balikesir Sistem Hakkinda Balikesir Sistem Referanslar Türkiye'nin Deprem Bölgeleri Balikesir Sistem Mevzuat Balikesir Sistem Hizmet Bedeli Hesabi Balikesir Sistem Insan Kaynaklari Balikesir Sistem Iletisim
Balikesir Sistem
Balikesir Sistem Yapi Denetim  
  • Yapıda can ve mal güvenliğini sağlamak, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak,
  • Depreme dayanıklı çagdaş norm ve standartta yapı üretmek,
  • Yapıların kalitelerinin artması, ekonomik ömürlerinin uzaması, bakım ve onarım giderlerinin azaltılması,
  • Yapım ve denetim sistemi içerisinde görev almış yapı müteahhidi, proje müellifi, laboratuvar görevlileri, yapı denetim kuruluşları ve denetçi mühendis ve denetçi mimar gibi yapı sorumlularına etkin görev yetki ve sorumluklar vermek,
  • Mühendislikte uzmanlaşma kavramı getirilerek mühendislik ve mimarlik hizmetlerinin kalitesini yükseltmek,
  • Yapılaşma süreci içerisinde kanun denetiminin etkinliğini artırmak,
  • Bina yaptıran veya satın alan kişilerin kusurlu yapımlar nedeniyle uğrayacakları can ve mal kayıplarının azaltılması,
  • İnşaat sektöründe tüketici bilincinin gelişmesi ve tüketicinin korunması,
  • İnşaat sürecinde kusur işleyenlere karşı yaptırımların etkili şekilde uygulanması ve devletin hukuk ve adalet düzenine olan inanç ve güveninin artması.
 
Her hakkı saklıdır. Balıkesir Sistem Yapı Denetimi Ltd.Şti.